غیرفعال کردن Popup جهت ورود به کلاس

توضیحات غیرفعال کردن Popup جهت ورود به کلاس

نحوه غیرفعال کردن Popup Blocker در مرورگرها

مرورگر Google Chrome

1- سمت راست بالای صفحه گزینه‌ای به شکل 3خط زیر هم وجود دارد. آن را انتخاب کنید

2- Settings را انتخاب کنید

3- گزینه Show Advanced Settings را انتخاب کنید

4- گزینه Content Settings را پیدا کنید

5- Allow all sites to show pop-ups را انتخاب کنید

 و یا در برخی از ورژنهای جدید گوگل کروم  وضعیت ان را به حالت Allowed تغییر دهید.

 

مرورگر Firefox

1- سمت راست بالای صفحه گزینه‌ای به شکل 3خط زیر هم وجود دارد. آن را انتخاب کنید

2- Options را انتخاب کنید

3- Content را انتخاب کنید

4- تیک گزینه Block popup windows را بردارید

5- Ok کنید

 
مرورگر Apple Safari

1- سمت راست بالای صفحه گزینه‌ای به شکل چرخ‌دنده وجود دارد. آن را انتخاب کنید

2- Preferences را انتخاب کنید

3- قسمت Security را انتخاب کنید

4- تیک گزینه Block pop-up windows را بردارید

 
مرورگر  Internet Explorer

1- سمت راست بالای صفحه گزینه‌ای به شکل چرخ‌دنده وجود دارد. آن را انتخاب کنید

2- Internet options را انتخاب کنید

3- از برگ‌نشان‌های بالا Privacy را انتخاب کنید

4-تیک گزینه Turn on Pop-up Blocker را بردارید

5- Ok کنید